TEADE

Ajavahemikul 30. mai kuni 7. juuni viiakse lapsevanemate hulgas läbi küsitlus seoses suvehooaja töökorralduse muutmisega meie lasteaias. Paberkandjal ankeedid on kättesaadavad rühmades.

11. juunil, kell 16.30 toimub lastevanemate koosolek neile, kes vajavad suvehooajal lasteaia teenust Tsirguliina lasteaias.

 10.05.2018_korraldus_nr__200.PDF